A slap és pop-technika

 

A slap és punch közti különbség

Kéztartás slap-technikánál

Alapgyakorlatok slap-technikára

A slap és pop-technika

 

A slap és punch közti különbség

 

A slap angol szó, sok jelentése közül az egyik pofon, míg a punch többek közt ökölütést is jelent. Az első tisztázandó kérdés a 2 ütés közti különbség felfedezése. A válasz elsődlegesen a harcművészetekben található meg: a slap pofonként sohasem erővel behatoló ütés, míg a punch mindig az. Például zsákolás közben folyamatosan punch-technikákat kell alkalmaznunk, no persze nem a fogalom kocsmai értelmében, másként azonnal beletörhet a ujjunk-csuklónk-könyökünk-térdünk. A zsákolásnál tehát a lényeg az okos, kiművelt, dinamikus erőátadás, erőbehatolás, míg slap-technikánál erről nincs szó. (Azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy egy boxzsákot felesleges pofozni...)

 

Ihol gyorsan tisztázzuk még egyszer az ujjak elnevezéseit (amelyek a flamenco-módszertanból származnak):

 

Pengető kéz:

Játszó kéz:

  1. mutatóujj

  2. középső ujj

  3. gyűrűs ujj

  4. kisujj

Basszustechnikailag a slap a húr gyors, laza megütését jelenti. Az ütés ajánlott része a proximal phalanges és a distal phalanges találkozásánál lévő csontos terület a p ujjon, pontosabban annak szélső része (az alábbi képen jobbról):

 

Forrás - Source: Wikipédia

 

Most nézzünk meg egy slap-szerű, de mégis punch-technikát a videón:

 

 

 

Figyelem! Ez a videó hibás mozdulatot tartalmaz!

 

Mivel a slap erővel behatolt a húrba, azonnal el is némította. Ezzel ellentétben az igazi slap csak megcsapja a húrokat, ezáltal azok meg is tudnak szólalni:

 

 

Az optimális slap-technikához rendkívül laza csukló szükséges, minél gyorsabb slap-technikát akarunk, annál lazábbat. A fenti videón láthatjuk, hogy a p ujj egy pillanatra megüti a húrt, de a laza csukló azonnal vissza is rántja.

 

Kéztartás slap-technikánál

 

Az alábbi képen tanulmányozhatjuk azt az alapértelmezett kéztartást, amelyből a gyakorlatok során nyugodtan kiindulhatunk:

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola

 

Fő jellegzetességei:

Alapgyakorlatok slap-technikára

 

Most pedig gyakoroljuk ki az alapszintű slap-technikát! Ügyeljünk arra, hogy a mozdulatban minél több laza csukló legyen! Az alábbi gyakorlatok során kizárólag az üres E-A-D-G húrokat slappeljük meg 2-3-4 pengetéssel. Én személy szerint a slap-kötegek között a másik kezemmel le is tompítottam a húrokat, hogy ne zengjenek össze, ám ez nem része a gyakorlatnak.

 

2 slap

 

 

3 slap

 

 

4 slap

 

 

A slap és pop-technika

 

Véleményem szerint eme 2 technika nem nagyon választható el egymástól, még pontosabban a pop-technika önmagában véve nem igazán hasznosítható, legfeljebb csak néhány további hang erejéig.

 

A pop-technika lényege a slap utáni erőteljes húrtépés i ujjal. Ehhez a fent mutatott módon be kell hajlítani i ujjunkat, majd -a húrt alulról beakasztva-, megtépve megpengetni. Ezt a mozdulategyüttest tanulmányozhatjuk az alábbi videókon egy E-oktáv pozíciójában, először lassan, majd gyorsan:

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola

 

 

 

Itt kell közbevetnünk a következő kérdést: vajon a másik oldalon, a húrlefogó kéznél mi az optimális ujjrend?

A logikus alapokon álló Pénzes-féle módszertan az 1-3 ujjrendet sugallná, ám a slap és pop zenei jellegéből jobban következik az 1-4 ujjrend, annak ellenére, hogy első pillanatra nem tűnik "elegáns" megoldásnak. Valójában én is az utóbbit követem.

 

Most 2 slap és 1 pop következik szintén E-oktávokon (és 1-4 ujjrenddel):

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola

 

 

Észrevehetjük, hogy míg a slap-technika a csuklót lefordítja a húr felé-, addig a pop-technika alkalmazása során a csukló a húrtépés miatt szinte kiindulási pozícióba fordul vissza. A slap-pop technika éppen ezért rendkívül laza csuklót igénylő pengetési mozdulategyüttes.

 

Az OSIRE - Videók III. című fejezetben a basszusgitár és program további aktív használatát mutatom meg.