Az alapskálák

Négyhúros basszusgitár - üres húros skálák

 

Bevezetés

E-lokriszi

E-dúr

E-dór

E-fríg

E-líd

E-mixolíd

E-moll

Üres húros skálák balkezeseknek

Üres húros skálák - statikus tabulatúra

Üres húros skálák - balkezes statikus tabulatúra

 

Bevezetés

 

A kezdő basszusgitárosok számára célszerű kidolgozni az üres húros, alapértelmezésben az üres húros E hangról induló alapskálákat is. Ezen skálák hatékony használatát azonban nagyon komoly zeneelméleti vizsgálódásoknak kell megelőznie. Még pontosabban: az alábbi hangnem-konvertáló táblázat megértése nélkül ez a technikai lehetőség nem használható ki maximálisan, hiszen nemcsak 1, hanem 4 üres húrunk van, tehát itt voltaképp nem 7, hanem 4 x 7 = 28 tükörképet kéne szerepeltetnünk. Ez teljesen felesleges, helyette inkább a táblázatok elmélyült tanulmányozását javasolom. Az azonosítás megkönnyítése végett az E kezdőhangot világoskékkel, a dúr alaphang oszlopát pirossal, a moll alaphang oszlopát pedig zölddel jelölöm:

 

Teljes táblázat E hangról indított alapskálákra

 

A  skálaismertetést a már nem teljesen ismeretlen E-lokriszi skálával kezdem. Ami az ujjrendet illeti: az az alapskálák általam kezdőszinten optimálisnak vélt ujjrendje. Természetesen ettől eltérhetünk, hiszen éppen ez a könnyítés a célja az üres húros alapskáláknak, de kezdetben ne nagyon reformáljuk át, mert akkor széteshet a technika (illetve akkor a későbbiekben nehéz lesz azt más fekvésben is alkalmazni). A pengetések pedig a már megszokott, általam alaptechnikáknak minősített picado és a folyamatos fel-lepengetés.

 

E-lokriszi - a 2 legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

 

 

E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

 

 

E-dór - a 2 legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

 

 

E-fríg - a 2 legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

 

 

E-líd - a 2 legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

 

 

E-mixolíd - a 2 legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

 

 

E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

 

 

Tehát még egyszer az érthetőség végett: az üres húrok skálák technikai könnyítést jelentenek főként a kezdő basszusgitárosok számára, hiszen a legkényelmesebb hangokkal, az üres húros hangokkal dolgozhatunk. További technikai előny, hogy ebben az esetben az alsó hangtartományon lévő, kezdők számára iszonyatos ujjtávolságú 1-2-4 nagytercek is kezelhetővé válnak. Ennek zeneelméleti megértéséhez azonban a fenti táblázat alapos tanulmányozása szükséges.

 

Azonban vegyük észre, hogy az üres húros skálák nem fedik le a teljesen a zenei skálamennyiséget. Tulajdonképpen matematikailag nézve maradt 5 olyan hangnem, amelyhez nem tudunk hozzászólni üres E hangról indított skálával.

 

Üres húros skálák balkezeseknek

 

E-lokriszi - a 2 legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

 

E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

 

E-dór - a 2 legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

 

E-fríg - a 2 legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

 

E-líd - a 2 legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

 

E-mixolíd - a 2 legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

 

E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

 

Üres húros skálák - statikus tabulatúra

 

E-lokriszi - a 2 legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

 

E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

 

E-dór - a 2 legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

 

E-fríg - a 2 legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

 

E-líd - a 2 legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

 

E-mixolíd - a 2 legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

 

E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

 

Üres húros skálák - balkezes statikus tabulatúra

 

E-lokriszi - a 2 legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

 

E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

 

E-dór - a 2 legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

 

E-fríg - a 2 legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

 

E-líd - a 2 legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

 

E-mixolíd - a 2 legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

 

E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Pénzes-féle basszusgitár tükörkép - E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr