A bundnélküli basszusgitár Ic.

Üres húros skálák

 

E-lokriszi

E-dúr

E-dór

E-fríg

E-líd

E-mixolíd

E-moll

 

A kezdő basszusgitárosok számára célszerű kidolgozni az üres húros, alapértelmezésben az üres húros E hangról induló alapskálákat is. Ezen skálák hatékony használatát azonban nagyon komoly zeneelméleti vizsgálódásoknak kell megelőznie. Még pontosabban: az alábbi hangnem-konvertáló táblázat megértése nélkül ez a technikai lehetőség nem használható ki maximálisan, hiszen nemcsak 1, hanem 4 üres húrunk van, tehát itt voltaképp nem 7, hanem 4 x 7 = 28 tükörképet kéne szerepeltetnünk. Ez teljesen felesleges, helyette inkább a táblázatok elmélyült tanulmányozását javasolom. Segítségképpen az aktuális táblázatot az említett fejezetből idemásolom. Az azonosítás megkönnyítése végett az E kezdőhangot világoskékkel, a dúr alaphang oszlopát pirossal, a moll alaphang oszlopát pedig zölddel jelölöm:

 

Teljes táblázat E hangról indított alapskálákra

 

A  skálaismertetést a már nem teljesen ismeretlen E-lokriszi skálával kezdem. Ami az ujjrendet illeti: az az alapskálák általam kezdőszinten optimálisnak vélt ujjrendje. Természetesen ettől eltérhetünk, hiszen éppen ez a könnyítés a célja az üres húros alapskáláknak, de kezdetben ne nagyon reformáljuk át, mert akkor széteshet a technika (illetve akkor a későbbiekben nehéz lesz azt más fekvésben is alkalmazni).

 

E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-lokriszi - a két legáltalánosabb hangnem az F-dúr és D-moll

E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-dúr - párhuzamos moll hangneme Cisz-moll

E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-dór - a két legáltalánosabb hangnem a D-dúr és H-moll

E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-fríg - a két legáltalánosabb hangnem a C-dúr és A-moll

E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-líd - a két legáltalánosabb hangnem a H-dúr és Gisz-moll

E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-mixolíd - a két legáltalánosabb hangnem az A-dúr és Fisz-moll

E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Pénzes-féle bundnélküli basszusgitár tükörkép - E-moll - párhuzamos dúr hangneme G-dúr

Tehát még egyszer az érthetőség végett: az üres húrok skálák technikai könnyítést jelentenek főként a kezdő basszusgitárosok számára, hiszen a legkényelmesebb hangokkal, az üres húros hangokkal dolgozhatunk. További technikai előny, hogy ebben az esetben az alsó hangtartományon lévő, kezdők számára iszonyatos ujjtávolságú 1-2-4 nagytercek is kezelhetővé válnak. Ennek zeneelméleti megértéséhez azonban a fent említett fejezet és táblázat alapos tanulmányozása szükséges.