A ciklus és a kör

 

Bevezetés

A ciklus

A kör

A leállás

A kör matematikája

 

Bevezetés

 

Az átlagos könnyűzenére zeneelméletileg nézve sokminden jellemző, ezekről részletesen írok a központi honlap "Mi is a zene? - X." című fejezeteiben.

Ezen attribútumok közül nekünk most a zene nagy, belső ritmikai szimmetriájával kell foglalkoznunk. A zenei gondolatok ugyanis nem kaotikusan, hanem éppen ellenkezőleg: matematikailag is jól megfogalmazható ritmusban csendülnek fel. Ha nem így volna, nem működne a kottaírás ritmikai része, amelyik voltaképpen egyszerű, törtekkel való számoláson alapul és azt ábrázolja (egész, fél, negyed, nyolcad, stb.). Az már más kérdés, hogy lehetne a kottaritmikai ábrázolás sokkal logikusabb is (), ettől függetlenül a ritmika legtöbbször zárt és ezért könnyen modellezhető.

Ehhez a nagy, belső ritmikai szimmetriához nagyon hozzászokott az átlagos zenei műveltséggel rendelkező hallgató. Ha ez a szimmetria megbomlik, azt a botfülű is meghallja, viszont nem lesz képes elmagyarázni a probléma okát. A dolog tehát így működik: viszonylag könnyű felfedezni a ritmikai szimmetria hiányát, ám annál nehezebb megérteni.

 

A Pénzes-féle Gitáriskola folkgitáros része használta ki először a nagy belső ritmikai szimmetriát egy másfajta modellezési megközelítésben.

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

Ezáltal a folkgitárban azt érte el, hogy az átlagos dal kottaolvasás és szöveg nélkül is lejátszhatóvá vált. Óriási előny ez, ha nem a legnagyobb.

 

Ezt az újfajta ritmikai modellezést használjuk most ki és emeljük át alapszinten a basszusgitárba.

 

A zenei gondolatok legtöbbször jól meghatározható zenei egységekbe tömörülnek. Mivel a zenei gondolatok (tehát a dallam) alapja a kíséret akkordjai (és a ritmus), ezért új modellünket mindig a dal akkordmenetéhez fogjuk kötni. Azon okból is ezt kell tennünk, mert a basszusgitár legtöbbször a kíséret akkordjaihoz igazodik és nem a dallamhoz.

 

Vegyünk egy egyszerű akkordsablont:

 

C - Am - F - G

 

Erre a sablonra könnyűzenei dalok szó szerint ezrei épülnek, legfeljebb más és más hangnemben és kidolgozásban. Transzponáljuk csak ezt a 4 akkordot mondjuk A-dúrba:

 

A - Fiszm - D - E

 

Ellenőrizzük le ezt az akkordmenetet a Beatrice - Boldog szép napok című dalán:

Hoppá, tökéletesen ráillik! (Ezt most a kezdők még nem hallják, de el kell hinniük...)

 

Mit játszik a basszusgitár ebben a dalban?

Ha azt mondjuk, hogy alapértelmezésben a 4 akkord 4 alaphangját egymás után...

 

A-Fisz-D-E

 

...akkor már nem lőttünk mellé, sőt a dalt alapszinten le is tudjuk kísérni.

Ehhez már csak a ritmikát kell hozzáilleszteni: az instrukció legyen az, hogy minden hangot pengessünk egyenletesen 8-szor.

 

A zeneileg tapasztaltaknak már feltűnt, hogy ez a 8 db pengetés 8 db nyolcadot jelent a kottaírás szerint. Ez valóban igaz, ám felesleges a rendszerek ilyetén párosítása, mert a továbbiakban a kottával és értelmezési köreivel nem foglalkozunk.

 

Tökéletesen elég a fenti kijelentés: pengessünk a dal ritmusában minden egyes akkord alatt 8 pengetést, miközben ügyeljünk az optimális pengetési szabályokra!

 

Ebből következően a dal ilyen módon is leírható:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 8 pengetés

A - Fiszm - D - E

 

Ezzel a sablonos megközelítéssel a dal basszusmenetét már le tudjuk játszani. Hallgassunk hát bele:

A ciklus

 

A fenti sablon tovább egyszerűsíthető, ha kijelentjük a következőket:

 

8 pengetés = 1 ciklus

4 pengetés = 1/2 ciklus

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus

A - Fiszm - D - E

 

Ekkor a 8 pengetést egy önálló pengetési sablonként értelmeztünk és összevontuk 1 ciklus fogalma alá. Mit értünk el ezzel?

  1. Elsősorban azt, hogy nehezen elsajátítható és elmagyarázható zenei fogalmak villámgyorsan váltak oktathatóvá, reprodukálhatóvá. Majd később gyakran fogjuk tapasztalni, hogy sok zene kísérete sokszor nem lép túl ezen sablonos megközelítésen. Azaz a basszusgitáros nem tesz mást, mint egyenletesen pengeti 4-8 pengetéses akkordsablonjait.

  2. Gyártottunk egy olyan sablont, amellyel hosszabb távon jobban fogunk boldogulni. Amint már említettem a zene nagy belső, ritmikai szimmetriájához a fülünk már nagyon hozzászokott. Ez úgy csapódik le, hogy egy idő után azonnal meg fogjuk hallani, ha valaki nem 4-8-16 pengetéses akkord-, vagy kíséretsablont játszik, hanem attól pontatlanság miatt eltér (mondjuk 7-et játszik). Érdemes tehát ezeket a pengetéses blokkokat önálló egységként kezelni, éppen a bennük rejtőző (immanens) szimmetria miatt.

  3. Sok dalnál -amint a későbbiekben ezt szintén gyakran fogjuk tapasztalni-, sokszor van olyan rész, ahol több ciklus is van egymás mellett. Például a Police - Every breath you take című dalában egy helyen egymás mellett van 4 ciklus F-moll akkord. Ez valójában 32 azonos hangú pengetést jelent! Nyilvánvalóan képtelenség ennyi pengetést megszámolni, amely szándék egyébként se vezet sehová. Ehellyett ha 4 ciklusnyi pengetésre figyelünk, egy rövid idő után biztonsággal képesek leszünk nagyon hosszú és összefűzött ciklusok lejátszására is.

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

A ciklusszám tehát azt mutatja meg, hogy a sablont hányszor játsszuk le.

 

Mindig van egy alapértelmezett ciklusszám, ez a szám címe mellett található. Például:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

 

Ez a ciklusszám a dal összes akkordjára vonatkozik és a dalban egészen addig érvényes, amíg azt egy másik ciklusszám felül nem írja.

 

Ha a ciklusszám a sor elején található, akkor az abban a sorban lévő összes akkordra érvényes. A sor végeztével az új sorban megint az alapértelmezett ciklusszám lesz érvényes.

 

Police - Every breath you take - 2 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

Asz - Fm

(1) Desz - Esz

Asz

...

 

Ha a ciklusszám az akkord után található, akkor csakis arra az akkordra érvényes. Ebből következően a Police-sláger akkordmenete így is felírható:

 

Police - Every breath you take - 2 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

Asz - Fm - Desz (1) - Esz (1) - Asz...

 

A ciklizálási módok között tehát vannak átfedések; a későbbiek során mindig a jobban követhető mód kerül majd alkalmazásra.

 

A kör

 

A dal akkordmenete sokszor ismétlődhet a dalon belül. Például a fenti Beatrice-sláger 1. versszakának (és persze a többi résznek is) akkordmenete a következő:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

1. versszak

A - Fiszm - D - E

A - Fiszm - D - E

A - Fiszm - D - E

A - Fiszm - D - E

...

 

Ez a 4 sor nyilvánvalóan helyettesíthető a kör fogalmával.

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

A kör azt jelenti, hogy egy akkordmenetet hányszor ismételünk meg.

 

Ebből következően az 1. versszak így is felírható:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

1. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

...

 

A kör bevezetésével a dal teljes akkordmenete szintén hamar felvázolható. Ezt a teljes felvázolást nevezem én teljes dalszerkezetnek. A Beatrice-sláger teljes dalszerkezete:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

 

Bevezetés

2x (A - Fiszm - D - E)

1. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Bevezetés

1x (A - Fiszm - D - E)

2. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Refrén

2x (A - Fiszm - D - E)

Gitárszóló

2x (A - Fiszm - D - E)

3. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Refrén

4x (A - Fiszm - D - E)

A (leállás)

 

Láthatjuk azonban, hogy a dal teljes akkordfelírása -mivel egy egyszerű zenei sablonra épül-, tovább egyszerűsíthető:

 

Beatrice - Boldog szép napok - 1 ciklus (1 ciklus = 8 pengetés)

A - Fiszm - D - E

 

Bevezetés

2x

1. versszak

4x

Bevezetés

1x

2. versszak

4x

Refrén

2x

Gitárszóló

2x

3. versszak

4x

Refrén

4x

A (leállás)

 

Még egy gondolat a teljes dalszerkezetről: egy dalnak többféle teljes dalszerkezete lehet attól függően, hogy hányféle felvétel található belőle; ilyenek az eredeti, felvétel, a koncertfelvétel, DVD-rip, átdolgozás, stb. Például egy 60-as évekbeli híres Beatles-slágernek milliónyi variánsa lehetséges.

Én teljes dalszerkezetet alatt mindig az általam feldolgozott dal belső szerkezetét értem.

 

A leállás

 

A dalvégi leállás általában egyetlen hang (vele egyetlen pengetés), legtöbbször az alaphangnem alaphangja, a tonika. A Beatrice-sláger esetében ez A hang és ritmikailag már nem része a dalnak, azaz minden cikluson kívüli.

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

Jegyezzük meg, hogy a dalvégi leállások már nem részei a ritmikai ciklikusságnak, tehát a leállások sohasem lesznek ciklizálva.

 

A leállás standard jelölése ez lesz: . Technikailag ez 1 pengetést jelent. Például:

 

A (↓)

 

Bevezetés

2x

1. versszak

4x

Bevezetés

1x

2. versszak

4x

Refrén

2x

Gitárszóló

2x

3. versszak

4x

Refrén

4x

A ()

 

Néha a leállás több hangból áll. Például a Beatrice - 8 óra munka című dalának leállása 3 hangos-pengetéses (tonika - domináns - tonika):

 

A (↓) - E (↓) - A (↓)

 

A kör matematikája

 

Ebben a részben egy kicsit elvontabb módon fogom megvizsgálni a zene ciklikus folyamatait.

 

A zene mindig időtől függő, azaz dinamikus. Ezt a dinamikusságot leginkább a zene ritmusa képviseli. A ritmushoz kötődik minden: a dallam és a kíséret különböző szintjei. Könnyű észrevennünk: az akkordok -ha azt feltételezzük, hogy a ritmus egyenletesen telik, azaz nem ingadozik, ez egyébként a legtöbb könnyűzenei számnál igaz-, szintén jól meghatározható időrendben következnek egymás után. Le tudjuk-e ezt esetleg mérni?

 

Hát hogyne!

 

Vegyük a Beatrice-slágert, ez a szám pontosan 3.17 mp a fenti (a basszusgitáros) felvételen, legalábbis ezt mutatja a hangfile egyik tulajdonsága. A kérdés az, hogy ebben az időintervallumban 1 kör akkordmenet (A - Fiszm - D - E) hány másodperc?

 

A dalban a teljes dalszerkezet szerint...

 

Bevezetés

2x (A - Fiszm - D - E)

1. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Bevezetés

1x (A - Fiszm - D - E)

2. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Refrén

2x (A - Fiszm - D - E)

Gitárszóló

2x (A - Fiszm - D - E)

3. versszak

4x (A - Fiszm - D - E)

Refrén

4x (A - Fiszm - D - E)

A (leállás)

 

...összesen 23 kör van, következésképpen elméletileg elég volna a következő számolás:

 

3.17 = (3x60) + 17 = 197 mp / 23 kör = 8,56 mp

 

Ez az érték azonban nem pontos, mivel a dalnak van egy rövid, gitárszólós bevezetője és egy dalvégi leállása is. Nincs mese, ezeket le kell mérni, mert nem tartoznak bele a ciklikus időbe:

Ezt a 2 értéket le kell vonnunk a szám eredeti hosszából:

 

197 mp - (3 + 9) = 186 mp

 

Most végezzük el a pontosított számolást:

 

186 / 23 = 8,08 mp

 

OK, de hogyan tudjuk a végeredményt leellenőrizni? Legegyszerűbben kézi megoldással. Vettem egy olyan lassító programot (Amazing Slow Downer), amelyiknél a hangfile-on be-, és kilépőpontokat tudtam kijelölni, ezután pedig gyors, ritmikus mozdulattal kijelöltem 1 kör be-, és kilépőpontjait. Íme a végeredmény:

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola

 

Az értékek másodpercre pontosak, tehát egy A - Fiszm - D - E akkordmenet standard 8,08 másodpercig tart a dalban. Ebből viszont az is következik, hogy 1 akkord hossza ennek a negyede, azaz 2,02 mp.

 

Mindezen értékek kizárólag a dal tempójától függnek és attól, hogy ez a tempó a dal valamely részében nem változik-e meg. Ha igen, a fent kifejtett összes elmélet azonnal megdől...

 

A fenti elmélkedés azt bizonyítja, hogy mivel a dal mindig időtől függő, azaz dinamikus folyamat, ezért ciklusok és körök esetében célszerű inkább rájuk jutó időszeletekről beszélnünk. Ezek az időszeletek kizárólag a dal állandó tempójától függnek: minél gyorsabb a dal tempója, annál rövidebb egy adott időszelet. Ebben a pillanatban a kezdő gyakorló ritmikai billegése, amely tipikus tanulási jelenségként a dal lejátszásakor pontatlan ritmikában mutatkozik meg, egy másfajta megközelítést nyer: a kezdő egyszerűen még nem hallja pontosan az időszeletek kezdeteit és végeit.