Kottakonvertálás

 

A szólógitár és a basszusgitár skálái között rengeteg hasonlóság fedezhető fel, hiszen voltaképpen egyetlen, ma már globális, azaz minden hangszeren azonos módon lecsapódó skálarendszerhez, vele hangrendszerhez (ez az európai gyökerű temperált hangrendszer) tartoznak és a köztük lévő különbségek csakis magukból a hangszerekből következnek, azaz hangszerspecifikusak. Ezek lehetnek:

A szólógitár és a basszusgitár közötti skálarokonság tehát egyértelmű, ráadásként pedig megemlíthetjük azt is, amire honlapomon többször utaltam, hogy a basszusgitár rendkívül sokszor van szólótechnikailag értelmezve és felhasználva. Ez viszont azt is eredményezi, hogy sok esetben kell violinkulcsból dolgoznunk, nem pedig a basszusgitárhoz tartozó basszuskulcsból. Ebben a fejezetben tehát az ötvonalas kotta violinkulcsos részét értelmezzük át olyan módon, hogy az basszusgitárban is felhasználható legyen.

 

Elméleti kiindulópontunk a zongora, mert ennek hangtartománya majdnem lefedi a teljes, zeneileg felhasználható hangtartományt...

 

A zongora klaviatúrája

 

...valamint az öthúros basszusgitár (itt az OSIRÉ-vel szemléltetve), mert ennek legalsó H húrja már belelóg a kizárólag a kisvakond által használt, földalatti hangtartományba, amelyet egyébként a klasszikus zeneelmélet még szubkontra oktávnak hívogat:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Öthúros basszusgitár - C-dúr teljes skála

 

Alább jól láthatjuk ezt a hangot (H0), illetve a többi 4 húr alaphangolását is (sárga színnel jelölve).

Ez a lista tehát láthatóan egyesíti a klasszikus zeneelméleti és a modern, MIDI-szabványon alapuló hangelnevezéseket, azaz a fenti példából levezetve a zongora billentyűit.

 

A zongora klaviatúrája

 

Rögtön illesszük is be ebbe a (majdnem) teljes zenei hangtartományba a 2 legáltalánosabb basszusgitártípus (4 és 5 húros) alaphangolását!

 

Négyhúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Négyhúros basszusgitár alaphangolása zongorán

 

Öthúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Öthúros basszusgitár alaphangolása zongorán

 

A kottában használatos 2 legáltalánosabb kulcs, a violinkulcs (másnéven G-kulcs) és a basszuskulcs (másnéven F-kulcs) a zongora billentyűzetét, vele a zeneileg felhasználható hangtartományt 2 részre osztja:

Violinkulcs és basszuskulcs

 

A 2 kulcs között pótvonalak segítségével vannak átfedések és átjárások, amelyek most nem lényegesek.

 

Az alábbi egyvonalas C hang (C4) a kapocs a 2 kulcs között...

 

Egyvonalas C hang

 

...mert a 2 hang ugyanazt az egyvonalas C hangot jelöli!

 

Ez a C hang a zongorán a következő...

 

 

...illetve a MIDI-hanglistában (kék színnel jelölve, míg a 440 Hz-es normál zenei A hang piros színnek jelölve):

...és a basszusgitáron:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - C hang basszusgitáron

 

Most pedig megnézzük a basszusgitár-alaphangolások és a kotta közti kapcsolatot!

 

Négyhúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Négyhúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Négyhúros basszusgitár alaphangolása kottában

 

Öthúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Öthúros basszusgitár alaphangolása zongorán

Öthúros basszusgitár alaphangolása kottában

 

Összeszámolhatjuk a legalsó H húr kottaábrázolása miatt bevetett 6 db pótvonalat, amely nem éppen előnyös a kottaértelmezés során.

 

A kottakonvertálás annak felismerése, hogy a szólógitáron és a basszusgitáron alkalmazott skálarendszer voltaképpen azonos és csak hangmagasságban van különbség.

 

Vegyük például az egyvonalas C hangról indított dúr skálát (C-dúr skála):

 

1 oktávos C-dúr skála a kottában

 

A szólógitáron ezt sok helyen és sokféleképpen tudjuk lejátszani, ez a technikai lehetőség itt és most nem lényeges, ezért mutatok 1 általam szabványosnak ítélt skálaszerkezetet:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - 1 oktávos C-dúr skála

 

Ez a skála a 4 húros basszusgitáron többek közt itt játszható le:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - 1 oktávos C-dúr skála basszusgitáron

 

Jól láthatjuk a kellemetlen technikai pozíciót, ami persze nem probléma, elvégre a basszusgitár az alsó hangtartományban üzemel.

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

Ha azonban a hangmagasság tartásának követelményétől eltekintünk, akkor a skálaszerkezetet (és persze az összes többit is) a basszusgitárnál nyugodtan felhasználhatjuk, csak 2 oktávval lejjebb:

 

 

A kottakonvertálás tehát ilyen módon megoldottá vált.

 

Aki számára a fenti gondolatmenet kissé furcsának tűnik, azok számára jelzem, hogy a kotta alapértelmezésben "csal" a gitárzene lejegyzésénél, hiszen a gitár úgynevezett transzponáló hangszer, azaz a kottalejegyzéshez képest a gitáron minden 1 oktávval lejjebb szól. Ebből következően a szabványos C-dúr skálát...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - 1 oktávos C-dúr skála

 

...a kottában valójában így kéne lejegyeznünk: