A skálavariációk fordítása

 

A skálavariációk eredményes elsajátításához vissza kell emlékeznünk a skálavariációk fordulására is, ez eredetileg a központi honlapon, a Skálavariációk II. című fejezetben lett publikálva.

 

Az ember személyiségében létezik egy nagyon mélyen lévő szimmetriaigény. Ez leginkább a vizuális-térbeli elrendezéseknél érhető tetten, de sok helyen a zenében is. Az utóbbi úgy is megnyilvánul, hogy ha egy teljesen kezdő tanítvány skálavariációt játszik le, akkor ösztönösen, minden magyarázat nélkül (!) a ciklus képletét a skálaforduláskor, azaz a skála tetején megfordítja. Ez a fordítás azonban bizonyos kezdő képleteknél nagyon nehéz, sőt elmagyarázni még fárasztóbb. Ezért kényszerültem bevezetni a kétféle skálafordulást, amely közül az első:

 

1. Ha a ciklus kezdő-, és véghangja ugyanaz (0...0 vagy 1...1), akkor a ciklust a skála tetején nem kell megfordítani. Ezek a visszatérő skálavariációk.

 

Ilyen például 0100 skálavariáció. Ellenőrizzük le a fenti szabályt a videón:

 

 

2. Ha a ciklus kezdő-, és véghangja nem ugyanaz, azaz különböző hangmagasságúak (0...1 vagy 1...0), akkor a ciklust a skála tetején meg kell megfordítani. 0...1 esetén emelkedő,  1...0 esetén csökkenő skálavariációkról beszélünk. Ez haladó szintű variációknál lehet például 0...3 (emelkedő), 2...1 (csökkenő) is, stb.

 

 

Az összes csökkenő skálavariáció (1...0, 2...1, stb.) haladó szintű bizonyos ujjrendi problémák vagy lejátszásuk bonyolultsága miatt. Javaslatom, hogy kezdők ne foglalkozzanak velük, nélkülük is elég gyakorlási lehetőség adódik.

A legtöbb 2 hangmagasságnál magasabb skálavariáció (012, 0123, 01234, 012345, 0123456, 01234567) haladó szintű bizonyos ujjrendi problémák vagy lejátszásuk bonyolultságamiatt.

 

A szent ügyet tovább bonyolítja azon tény, hogy a megfordítós skálavariációk ciklusát kétféleképpen is meg lehet fordítani. Vegyük például a fenti 011 skálavariációt, ezt a skála tetején 2 módon fordíthatjuk meg:

  1. 011 110

  2. 011 100

Az 1. esetet nevezem tengelyes vagy tükörfordításnak, mert ha a 2 képlet közé egy képzeletbeli tengelyt helyezünk, akkor (majdnem) egymás tükörképei lesznek:

 

011 110

 

Valójában ez nem a jó fordítás, ugyanis a kezdő tanítvány nem ezt hallja meg teljesen ösztönösen, hanem az inverz fordítást. Ekkor a képletek számaiban van fordulás: ami 1 volt, az 0 lesz és fordítva:

 

011 100

 

Az inverz fordítás természetesen nagyobb skálavariációk esetén is működik:

 

0123 3210

 

Még egyszer: ha meg kell fordítani a skálavariációt, akkor az mindig inverz fordítás lesz, sőt az OSIRE-OBRE minden esetben úgy fogja lejátszani.