Sápi-féle ujjrendi statisztikák

Négyhúros basszusgitár

 

Sápi Zoli rendszergazda...

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Sápi Zoltán

 

...nagyon fontos javaslatot tett, amikor ujjrendi használtságok statisztikáját vetette fel. Segítségével ugyanis számszerűen bizonyítható, hogy mely ujjak vannak a leginkább és a legkevésbé használva. Eredeti javaslata bár standard hangolású, hathúros gitárból és a Pénzes-féle módszertan skáláinak zárt ujjrendjeiből indul ki (ez egyébként a központi honlapon azonos című fejezetben tanulmányozható), ám intuitív meggyőződésem, hogy négyhúros basszusgitárra is ugyanolyan eredmények fognak kijönni. Ezalatt nem konkrét számösszesítéseket, hanem az ujjak használtságának arányait értem. Lássuk Zoli bácsi eszméjének futtatását!

 

Zoli bácsi ötlete a következő volt. Először is statisztikát készített a 3 legfontosabb zenei objektum ujjrendjeiből. Ehhez tehát vette:

...majd bichord-, és trichord-skálaszerkezeteik szabványos (Pénzes-féle) ujjrendjeit és várta a végeredményt. A megfelelő következtetésekhez ezt most mi is megtesszük.

 

Pentatónia

 

1. fok

2. fok

3. fok

4. fok

5. fok

Részösszesítés

Alapskálák

 

dúr

dór

fríg

líd

mixolíd

moll

lokriszi

Részösszesítés

Harmonikus moll skálafokok

 

1. fok

2. fok

3. fok

4. fok

5. fok

6. fok

7. fok

Részösszesítés

Ezután egyszerűen számoljuk össze a részösszesítések eredményeit:

Százalékos arányokban (ahol a legnagyobb érték lesz 100%)

Értékeljük ki a kapott eredményeket!

Először illesszük ide a standard hangolású, hathúros gitár statisztikai arányait is:

Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy a fenti ujjrendi eredmények csakis a Pénzes-féle ujjrendi skálaszerkezetek esetén igazak és csakis kezdő skálavariációk gyakorlásakor, mert bennük még nem változik meg a standard ujjrend (hiszen a haladó skálavariációknál éppen ez borul fel). A számok tehát valójában nem konkrét ujjhasználtságot mutatnak, hanem az ujjak használtságának arányait, ezért jó megközelítés a százalékos megjelenítés.

 

Az első következtetésünk az, hogy a négyhúros basszusgitár standard kvart alaphangolása koherensebb ujjrendet eredményez, hiszen az 1. és 4. ujjszám megegyezik. Látjuk ezt a "másik oldalon", a hathúros gitárnál is: ott a G3 és H2 húrok közti nagyterc hangolási különbség miatt a technikai skálaszerkezetek mindig eggyel jobbra fognak tolódni és ez a 4. ujj 1. helyezettes használtságában jelentkezik. Ha a hathúros gitár kizárólag kvart hangolású volna, ez nem fordulhatna elő.

 

Ebből következik az is, hogy az öthúros basszusgitár -kizárólagos kvart hangolása miatt-, szintén az ujjrendileg koherensebb skálaszerkezetű hangszerekhez fog tartozni.

 

A legstabilabb, azaz a legtöbbet lerögzített ujj még mindig az 1. ujj (de a 4. ujjal holtversenyben végzett). Akinél ez nem így van, az azt jelenti, hogy a skálázás során folyamatosan kiemeli az 1. ujját, amely szerintem sürgősen javításra szoruló hiba. Ugyanakkor észrevehetjük, hogy a leggyengébb láncszemnek a 3. ujj maradt, egyértelműen kiderült, hogy azt használjuk legkevésbé (31,42%).

 

Pénzes-féle Basszusgitáriskola - Fontos!

Sőt, a leggyengébb láncszem éppen a legtöbbet használt ujj mellett található!

 

Ez a szélsőséges aránytalanság (31,42% és 100%) szavatoltan problémát fog okozni a magasabb szintű basszustechnikában, amely során egyre gyorsabban kell a skálát-skálavariációt-szólórészletet lejátszani.

 

Ezzel a kis összeadás-csomaggal mintegy matematikailag nyert bizonyítást, hogy a legkevésbé használt ujj a 3. ujj és az éppen az egyik legtöbbet használt 4. ujj mellett található.

 

Sok kezdő tanítvány tabula rasa, azaz tiszta lappal kezdi. Ez azt jelenti, hogy nincs semmilyen előzetes technikai tapasztalata. Ennek egyik jellegzetessége, hogy egyszerre mozog a 3. és 4. ujj; ilyen esetekben bizonyos, hogy az elme még nem tanulta meg ezen ujjakat külön-külön használni. Amint láthatjuk, valójában a skálarendszer alapos gyakorlása sem az optimális módszer ezen probléma megszüntetésére. A megoldás persze nem a skálarendszer gyakorlásának elvetése (sőt, ez a mozzanat volna a legnagyobb esztelenség), hanem a standard gyakorlási sorozat mellett külön, a 3. és 4. ujjat dolgoztató-függetlenítő gyakorlatok felvétele is. Pontosan erre és ehhez hasonló dolgokra lett kitalálva a központi honlap rengeteg nem zenei skálája, kiváltképpen a Sápi-féle ujjrendi skálák, amelyeket vígan gyakorolhatunk basszusgitáron is.